Badanie wykonywane jest w laboratorium Genomed S.A. w Warszawie.

DLACZEGO GENOMED?

  • Genomed posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce genetycznej i sekwencjonowaniu genomowym. Jako pierwszy w Polsce wdrożył do celów diagnostycznych sekwencjonowanie nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS).
  • W latach 2010-2012 NZOZ Genomed wykonywał badania genetyczne w ramach Programu Badań Przesiewowych Noworodków w kierunku mukowiscydozy na zlecenie Instytutu Matki i Dziecka.
  • Genomed jest jedynym w Polsce ośrodkiem wykonującym nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny we własnym laboratorium (test SANCO). Jest to wysokospecjalistyczne badanie, diagnozujące stan zdrowia dziecka prenatalnie, oparte na tej samej technologii sekwencjonowania nowej generacji, co badanie INFANO.
  • Genomed prowadzi diagnostykę genetyczną chorób na rzecz poradni genetycznych w Polsce i za granicą.
  • Genomed jest ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (PTGC), posiada certyfikaty jakości EMQN i CF Network.

TECHNOLOGIA

Badanie INFANO wykonywane jest w oparciu o najnowsze osiągnięcie biologii molekularnej - tzw. sekwencjonowanie następnej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS), które umożliwia jednoczesną analizę wielu genów. W naszym badaniu diagnostyka chorób genetycznych opiera się na określeniu mutacji w kilkudziesięciu genach, wskazanych przez zespół ekspertów.
Jeśli wynik jest dodatni (nieprawidłowy), jest on dodatkowo weryfikowany metodą referencyjną (metoda Sangera).

Nowoczesne technologie dają możliwość coraz dokładniejszego monitorowania stanu zdrowia naszych dzieci.

WIARYGODNE LABORATORIUM

Laboratorium Genomed S.A. jest wpisane na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i jest Laboratorium Rekomendowanym Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Genomed S.A. posiada międzynarodowe certyfikaty EMQN (European Molecular Quality Network) oraz Cystic Fibrosis Network, poświadczające wysoką jakość usług. Gwarantuje pacjentom najwyższy poziom usług i bezpieczeństwo. Według rankingu przeprowadzonego przez Gazetę Wyborczą, Genomed jest najbardziej rekomendowanym przez specjalistów prywatnym laboratorium diagnostycznym.
W ofercie diagnostycznej Genomed S.A. znajduje się lista ponad 230 badań dla ponad 140 jednostek chorobowych oraz poradnictwo genetyczne. Firma oferuje także badania oparte na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym panele wielogenowe, opracowane w ramach projektów badawczo-rozwojowych, a także nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne, oparte na technologii sekwencjonowania genomowego.